Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 308 физика

ДеньПара  
 
30.01.2023
Пн
1Бурцева О.В. А-3-А
Охрана труда
2Новикова Я.В. Р-2-А
История
3Кошман М.С. Т-4-А
Иностранный язык
4Одинокова Е.А. В-1-А
Математика
5 
 
31.01.2023
Вт
1Киселева Н.Н. А-4-А
Экономика организации
2Киселева Н.Н. А-4-А
Экономика организации
3 
4Косова С.А. В-1-А
Иностранный язык
5 
 
01.02.2023
Ср
1Косова С.А. Р-4-А
Ин. язык в проф. деятельн.
2 
3Еремина Е.А. В-2-А
Теория вероят. и матем. статистика
4Бурцева О.В. А-3-А
Охрана труда
5 
 
02.02.2023
Чт
1 
2Петряева Т.В. Р-2-А
Эколог. основы природопольз.
3Крючкова Е.А. Т-4-А
Правовые основы проф. деят.
4Косова С.А. В-1-А
Иностранный язык
5 
 
03.02.2023
Пт
1 
2Еремина Е.А. В-2-А
Дискретная математика
3Одинокова Е.А. В-1-А
Математика
4Одинокова Е.А. В-1-А
Математика
5 
 
04.02.2023
Сб
1 
2 
3 
4 
5 
 
05.02.2023
Вс
1 
2 
3 
4 
5 

 

Обновлено: 27.01.2023 в 13:15.